Seher Çervatoğlu Hukuk Bürosu

İcra ve İflas Hukuku


Dava sürecinin sonunda veya dava açılmadan önce alacağın tahsil edilememesi durumunda icra yoluna başvurulması bir zorunluluktur. İcra süreçlerini hızlı, pratik ve mevzuata uygun bir şekilde yürüterek karşı tarafın mal kaçırma ihtimalinin önüne geçmek alacağın tahsili açısından çok önemlidir. Bu kapsamda müvekkillerimizin alacaklarına hızlı bir şekilde kavuşmasına önem veriyor hızlı ve kanuna uygun bir şekilde tahsil edilebilmesine yönelik hizmet vermekteyiz.