Seher Çervatoğlu Hukuk Bürosu

Medya ve Basın Hukuku


Yeni çıkan düzenlemelerle internet yayınlarının da RTÜK denetimine tabi olması ile RTÜK tarafından verilecek yaptırımların kapsamı genişlemiştir. Bu kapsamda radyo, televizyon ve internet ortamında yayın yapan şirketlere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen cezalara karşı itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi konusunda hizmet vermekteyiz. Medya ve basın hukuku yalnızca yayın yapan kuruluşlara RTÜK tarafından verilen yaptırımları kapsamamaktadır. Basın ve yayın yoluyla işlenen suçlar ve kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı maddi manevi tazminat davası açılması, suç duyurularının yapılması, mevzuattan kaynaklanan her türlü dava ve işlerin yürütülmesini, sözleşmelerin hazırlanmasını, idari, cezai ve hukuki süreçlerin takibini medya ve basın hukukunun içeriğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.