Seher Çervatoğlu Hukuk Bürosu

Taşıma Hukuku


Ofisimiz lojistik sektöründe hizmet gösteren, kara hava, deniz, demiryolu taşıması yapan şirketlere, antrepo hizmeti veren şirketlere taşıma ve lojistik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet vermektedir. Hasar meydana geldiğinden gerekli kişilere yapılması gereken hasar ihbarları, taşıma sözleşmelerinin hazırlanması, hasar ve ziyadan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, bu kapsamda hasar - rücu – sigorta ilişkisinden kaynaklanan davaların yürütülmesi gibi konular başta olmak üzere lojistik faaliyetinden kaynaklanan tüm ihtilaflar hakkında hizmet vermekteyiz.