Seher Çervatoğlu Hukuk Bürosu

İş Hukuku


İşçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen iş hukuku her somut olayda kendine özgü çözüm üretilmesi gerekliliğini taşır. Bu kapsamda müvekkillerimize somut olaya özgü bir şekilde hizmet vermekteyiz. Değişen ve gelişen iş hukuku mevzuatı çerçevesinde, iş sözleşmeleri, özlük dosyalarının hazırlanması, işçilik alacağı, hizmet tespit, işe iade davalarının takibi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, davaların takibi, işe giriş, çıkış süreçlerinin yürütülmesi ve uyuşmazlıkların en hızlı ve karlı şekilde çözülmesi konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.