Seher Çervatoğlu Hukuk Bürosu

Miras Hukuku


Miras bırakanın malvarlığı, yani terekesinin kimlere kaldığı, nasıl bölüşüleceği, hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü uzmanlık gerektiren bir konudur. Bu tür uyuşmazlıkların aile arasında yaşanması, uyuşmazlığın taraflarının sayıca fazla olması, uyuşmazlığın çözümünün konusunda tecrübeli bir avukat tarafından takibini zorunlu kılar. Bu kapsamda müvekkillerimize miras hukuku konusunda yaşanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki hizmet vermeyiz.