Seher Çervatoğlu Hukuk Bürosu

Hukuki Danışmanlık


Muhtemel bir uyuşmazlığın dava aşamasına gelmesinin önlenmesi, hukuki bir uyuşmazlığın gündeme gelmemesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi için hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hem şirketler hem de gerçek kişiler faaliyetlerini sürdürürken veya günlük yaşamlarına devam ederlerken birçok farklı hukuki sorunla karşı karşıya kalabilirler. Karşılaştıkları veya karşılaşacakları hukuki sorunların çözümü veya önlemesi amacıyla başta sözleşmelerin hazırlanması, ihtarnamelerin düzenlenmesi, kamu kurumları ile olan yazışmaların yapılması, iş hukuku-insan kaynakları süreçlerine destek olunması gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.