Seher Çervatoğlu Hukuk Bürosu

İdare ve Vergi Hukuku


Gerçek ve tüzel kişiler, iradeleri dahilinde olsun veya olmasın idari işlemlerin veya idari yaptırımların muhatabı olabilmektedir. Bu kapsamda ilgililer, idari işlemlerin veya yaptırımların iptali için ilgili makamlara başvurmak veya dava açmak zorunda kalmaktadır. İdare hukukunun tek bir kaynağının olmayışı, mevzuatın dağınık olması, sürekli değişmesi, ve idare hukuku disiplininin diğer hukuk dallarından farklı olması uyuşmazlıkların dikkatle takip edilmesini gerektirmektedir. İdare ve vergi uyuşmazlıkları konusunda deneyim sahibi olup müvekkillerimize bu doğrultuda hizmet vermekteyiz.