Seher Çervatoğlu Hukuk Bürosu

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku


Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yürürlüğe girmesinin üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen şirketlerin, kurumların, kişilerin ve işletmelerin kanuna uyum süreçleri henüz tamamlanmamış, kanun öncesi eski alışkanlıklardan kurtulmak zaman almaktadır. Bu kapsamda kişisel veri kavramının her sektöre göre ne ifade ettiğinin bilincinde olarak kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin mevzuata uyum süreçlerini yürütmekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum sürecinin yürütülesi kapsamına sözleşmelerin düzenlenmesi, daha önce yapılmış sözleşmelerin kanuna uyumlu hale getirilmesi, ek protokollerin oluşturulması, veri işlenmesine ilişkin protokollerin, aydınlatma metinlerin oluşturulması, veri sorumluları siciline kayıt olunması konularında hizmet vermekteyiz. Kişisel verilerin korunması kanuna uyum süreci yalnızca metinlerin oluşturulması ve sicile kaydolunması ile sınırlı değildir. Aynı zamanda şirketlerin, yönetim kadrolarının, çalışanların, işletme sahiplerinin kişisel veriler konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık sahibi olması gerekmektedir. Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişilere Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin farkındalık eğitimi vermekteyiz. Son olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte hukuki ve cezai uyuşmazlıklar gündeme gelmeye başlamıştır. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyet, başvuru, ilgililerin haklarının kullanılması, savcılık süreçleri, dava aşamaları konusunda hizmet vermekteyiz.